Ağ Yönetim Birimi
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Ağ Yönetim Müdürlüğü

Alt Birim

Ağ Yönetim Birimi

1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.

2. Kampüs ağ alt yapısının tasarlanması, kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve işletilmesi,

3. Ağ alt yapısında kullanılacak cihazların belirlenmesi, entegrasyonunun sağlanması amacıyla gerekli konfigürasyonların yapılması,

4. İnternet erişim trafiğinin optimizasyonu ve yerleşkeler için yeterli hız ve bant genişliğinin sağlanması,

5. Kampüs ağ topolojisi ve dokümantasyonunun oluşturulması,

6. Ağ alt yapısında hizmet veren omurga ve kenar ağ anahtarlama cihazlarının yıllık bakım, destek ve güncellemelerinin takibinin yapılması,

7. IP adreslerinin organizasyonu, ağ yapısında kullanılacak VLAN tanımlarının oluşturulması ve ağ güvenliğinin sağlanması,

8. Ağ Yönetimi için kullanılan sunucu ve yazılımların yönetim hizmetleri,  kurulum, izleme, kullanım, güncelleme ve konfigürasyonlarının yapılarak işletilmesi ve takibi,

9. Mevcut yapısal kablolamayla ilgili planlanan iyileştirme çalışmalarının yapılması,

10. Ağ yönetimi yapılarını oluşturabilmek için, ihtiyaç duyulan test ortamlarının hazırlanması, gerekli kontrollerin yapılması ve gerçek ortama taşınması ve tüm bu işlemlerin dokümantasyonunun hazırlanması,

11. Kablosuz ağ yapısının tasarlanması, yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması,

12. Kablolu ve kablosuz ağ yönetimi ve alt yapı iyileştirme çalışmaları kapsamında gerekli teknik şartnamelerin hazırlanması, muayene ve kontrollerinin yapılması,

13. Üniversite ağ alt yapısında hizmet veren güvenlik duvarı cihazının yönetilmesi, port ve uygulama erişim taleplerinin uygun şekilde karşılanması,

14. Fakülte ve birimlerde bilgisayar ağından sorumlu personele teknik destek verilmesi,

15. Ağ Yönetimi konusunda teknolojik gelişmelerin takip edilmesi,  Üniversitenin ve birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli analiz, test ve tasarım çalışmalarının yapılması ve ağ yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

16. Başkanlığa bağlı birimlere ve diğer paydaşlara, tanımlı iş kapsamına giren konularda teknik desteğin sağlanması,

17. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen tanımlı iş kapsamına giren diğer işlerin yapılması,

18. Görev alanı kapsamında ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerin bildirilmesi,

19. Görev alanıyla ilgili araştırma, inceleme ve etüt yapılması ve bunların raporlanması,

20. Amirleri tarafından verilen ve görev alanına giren benzer görevlerin yapılması,

21. Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar konusunda üstlerine bilgi verilmesi,