Ağ Yönetim Müdürlüğü
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Ağ Yönetim Müdürlüğü

 1. Üniversitedeki Müdürlük ile ilgili bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak ve Üniversite birimlerinin ihtiyaçları ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Mevzuatlar ve Kararlar doğrultusunda, Ağ ve Telekomünikasyon işleri kapsamında mevcut, geliştirilen ve ihtiyaçlara göre satın alınan yapıların yönetimini yapmak. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı müdürlük ile ilgili diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek.
 2. Mevcut Ağ ve Telekomünikasyon altyapı ve güvenliğini sağlamak. Teknolojik ihtiyaçlar doğrultusunda düzenleme ve geliştirmeler yapmak. Üniversite birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda analiz, tasarım iş ve işlemleri yapılarak yeni Ağ ve Telekomünikasyon altyapı, güvenlik faaliyetlerinin standartlara uygun yapılması ve üretilmesini sağlamak.
 3. Üniversite içi mevcut Ağ ve Telekomünikasyon altyapısının en az yıllık bakım, destek, güncelleştirme ve performans ayarlarının yapılması. Versiyon yenileme hata ve arızaların giderilmesi ve tanımlı alanlarla ilgili yapılan periyodik bakımların sağlanması.
 4. Ağ ve Telekomünikasyon altyapı araçları ile Üniversite içi veya dışı ile diğer paydaşlar arasında iletişimin kurulması amacıyla entegrasyon, senkronizasyon sağlanmasına yönelik iş ve işlemlerin yapılması. Üniversiteler ve Diğer kamu kurumlarının ihtiyacı doğrultusunda güvenli veri paylaşımı için gerekli çalışmaları yapmak ve geliştirmek.
 5. Ağ ve Telekomünikasyon altyapı ve güvenliği kapsamında kullanılan yazılımların ihtiyaç duyduğu iş ve işlemleri yapmak.
 6. Ağ ve Telekomünikasyon işlerine ait sunucuların yetkileri seviyesinde yönetim hizmetleri, kurulum, izleme ve konfigürasyon işlemlerini yapmak.
 7. Ağ ve Telekomünikasyon işlerinde kullanılan yapılardan toplanan verilerin raporlanması, gerekli durumlarda yayınlanması, paylaşılması, yasal zorunluluk kapsamında ihtiyaç duyulan rapor ve verilerin oluşturulması.
 8. Üniversite içi ve dışı Ağ ve Telekomünikasyon Altyapı ve Güvenliği kapsamındaki taleplerin belirlenen hizmet süreleri içerisinde sağlanması.
 9. Ağ ve Telekomünikasyon altyapı ve güvenliğinin en az kesinti ile sürekliliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almak.
 10. Mevcut Ağ ve Telekomünikasyon Altyapı ve Sistemleri arasında uygun entegrasyonları sağlamak.
 11. Ağ ve Telekomünikasyon Altyapı ve Güvenliği yönetimi yapılarıyla ilgi eğitim ve destek almak ve tanımlı iş ve işlemlerinin eğitimlerini vermek. Desteklerini sağlamak.
 12. Ağ ve Telekomünikasyon altyapı ve güvenliği yönetimi yapılarıyla ilgili doküman, belge ve içerikleri anlaşılır ve ihtiyaçları karşılar biçimlerde hazırlamak, sunmak ve arşivlemek. Yapılan işleri elektronik ortamda kayıt etme (video, ses, metin, vb.).
 13. Ağ ve Telekomünikasyon altyapı ve güvenliği yönetimi yapılarının test ortamlarını oluşturmak. Ön test ve kontrollerin yapılarak gerçek ortama sorunsuz geçirilmesinin sağlanması.
 14. Ağ ve Telekomünikasyon altyapı ve güvenliği yapılarının mantıksal ve fiziksel tasarımlarını yapmak.
 15. Müdürlük ile ilgili gerekli Satınalma işlemlerinde Teknik Rapor, Olur, Teknik Şartname ve Piyasa Fiyat araştırması, Sözleşme, Protokol, Kontrol ve Muayene işlemlerinde görev almak.
 16. Daire Başkanlığınca ve Yöneticilerce verilen yazılı ve/veya sözlü tüm görevleri yapmak ve bilgilendirmek. Diğer Birimler (Üniversite Birimleri, Ulusal ve Uluslararası Kurumlar, Kuruluşlar, Üniversiteler, Paydaşlar) ile ortak iş alanlarının gerektirdiği işleri yapmak. Bağlı birimlerin görev konuları ile ilgili gelişen teknoloji ve yönetimsel işlevselliklere göre eklenecek tüm iş ve işlemleri yapmak.