Analiz ve Test Birimi

 

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Yazılım ve Programlama Müdürlüğü

Alt Birim

Analiz ve Test Birimi

 1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.
 2. Programların gereksinimleri karşıladığından emin olmak için yeni yazılım ürünleri üzerinde çeşitli testler yürütmek,
 3. Sorunları tanımlamak ve gidermek için hata ayıklama programları çalıştırmak,
 4. Bulunan hata türlerini ve bu sorunları çözmek için atılan adımları özetleyen raporlar oluşturmak,
 5. Hata potansiyellerini tanımlamak, riskleri değerlendirmek ve yeni yazılım tamamlanmadan önce sorunları çözmek için yazılım geliştiricilerle iş birliği içerisinde çalışmak.
 6. Hazırlayıp yorumladığı raporları yöneticisi ile paylaşmak,
 7. Yapılan analizler sonrası hazırlanan tasarlamaların uyumluluğunu kontrol ve test etmek,
 8. Veri kalitesi çalışmaları hazırlamak, koordine etmek ve uygulamak,
 9. Geliştirilen yazılım sistemlerinin güvenlik gereksinimlerini takip etmek, erişim kayıtlarını tutmak, verilerin yedeklerini almak veya koordine etmek
 10. Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak,
 11. Yazılımla ilgili analiz dokümanını hazırlamak,
 12. Sorumlu olduğu yazılımları test etmek,
 13. Teknoloji ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek.