Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

 1. Üniversitedeki Müdürlük ile ilgili bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak ve Üniversite birimlerinin ihtiyaçları ile ilgili Kanun, Yönetmelik, Mevzuatlar ve Kararlar doğrultusunda, Destek Hizmetleri kapsamında mevcut, geliştirilen ve ihtiyaçlara göre satın alınan yapıların yönetimini yapmak. Üniversitenin ihtiyaç duyacağı müdürlük ile ilgili diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek
 2. Birimler bünyesinde kullanılan mevcut uygulamalara ve teknik donanıma ihtiyaçlar doğrultusunda yazılım ve donanım olarak yapılan ekleme ve geliştirmelerin bütünüdür. Mevcut yazılımların yıllık bakım destek ve güncelleştirmelerinin yapılması. Versiyon güncelleme, hatalar ve arızaların giderilmesi ve yazılımlarla ilgili yapılan periyodik bakımlar bütünü
 3. Birimlerin faaliyetlerini yürütmek ve sunmak amacı ile yapılan raporlama faaliyetleridir. Uygulamalarla toplanan verilerin çeşitli metotlarla ihtiyaç duyulan görsel nitelikte raporlara dönüştürme çalışmaları.
 4. Birimlerin yürüttükleri tüm faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve sürekliliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların bütünüdür.
 5. Mevcut sisteme yeni uygulamaların, yazılımların ve teknik donanımın entegre edilmesini sağlamak.
 6. Hizmet ve faaliyetlerin gerektirdiği bilgi, belge ve raporların güvenliğinin sağlanmasını kapsar.
 7. Birim faaliyetlerini kapsayan konularda gerekli eğitim ve destek, iş ve işlemlerinin yürütülmesine yönelik eğitim hizmetlerinin tümüdür.
 8. Faaliyet alanına yönelik konularla ilgili doküman, belge ve içerikleri istenilen biçimlerde hazırlamak ve/veya hazırlaması için gerekli işlemleri yapmak. Kurumun Birim hafızasının sağlamak.
 9. Tüm Destek Birimleri faaliyetlerinin yürütülmesinde yapılan işin niteliğine göre gerekli test ve kontrolleri yaparak geliştiricilere rapor etmek. Son kullanıcıya destek vermek.
 10. Birim faaliyet alanlarında sorumluluklara ve ihtiyaçlara göre iş tasarımlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.
 11. Müdürlük sorumluluğuna giren konular kapsamındaki Toplantı, Eğitim, Etkinlik, İletişim ve Bağlantıları vb. iş ve işlemlerini Planlarını yapmak.
 12. Birim içerisinde mevcut diğer müdürlüklerin iş ve işlemlerini gerektiğinde yapmak.
 13. Daire Başkanlığınca ve Yöneticilerce verilen yazılı ve/veya sözlü tüm görevleri yapmak. Diğer birimlerle ortak iş alanlarının gerektirdiği işleri yapmak. Kurum birimleri ile irtibat halindeki proje ve çalışmaları yapmak. Görev tanımına göre gelişen teknoloji ve yönetimsel işlevselliklere göre eklenecek tüm iş ve işlemleri yapmak. Birim tanım maddelerinin gerektirdiği hizmetleri gerçekleştirmek.