Evrak Hizmetleri Birimi
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

Evrak Hizmetleri Birimi

  1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.
  2. Birimin iç ve dış görüşmelerini düzenleyerek, yetkililerle yapılması gerekli görülen (kişi veya grupların) görüşmelerini, makamın zaman ve iş durumlarını da dikkate alarak planlamak, emre göre görüşmeleri yürütmek.
  3. Yöneticinin yazılı ve sözlü direktiflerinin ilgili kişi ve birimlere iletilmesini sağlamak.
  4. Büro makinelerini kullanmak.
  5. Telefon görüşmelerini idare etmek.
  6. Daire Başkanlığına gelen evrakları teslim alır.
  7. EBYS üzerinden birime gönderilen fiziki eklerin gelip gelmediğini birim EBYS Kullanıcılarıyla istişare halinde takip eder, gelmemişse ilgili birimlerle iletişim kurar.
  8. Birimin EBYS üzerinden giden fiziki evraklarını birim EBYS kullanıcıları ile koordineli olarak ilgili birime gönderir, eksiği varsa ilgili birimleri arayarak tamamlatır.
  9. Akademik ve idari personelin her türlü posta evraklarının teslim alınıp dağıtım işlerini yapar.