İletim Hizmetleri Birimi
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

İletim Hizmetleri Birimi

 1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.
 2. Teknik plan ve şemaları uygun şekilde okumak ve yorumlamak,
 3. Plan, taslak ve çizimleri kullanarak iş emirleri ile talimatlarını planlamak veya hazırlamak,
 4. İnternet ağ altyapısını standartlara uygun şekilde kurup işletmeye hazır hale getirmek,
 5. Kablolama, kontrol, etiketleme, sonlandırma ve internet sistemlerinin kurulum ve bakım işlemlerini yapmak,
 6. Çeşitli test cihazları ile internet sorunlarını tanımlamak ve çözmek,
 7. Tesisat, internet ağ alt yapısını montaj işlemlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesini sağlamak,
 8. İlgili ekipmanlar ile mekanik sistemlerin internet ağ arızalarının giderilmesini sağlamak,
 9. Aksaklık veya arızaları tespit ederek gidermek,
 10. Tüm koruyucu bakım işlemlerinin doğru ve eksiksiz şekilde tamamlanmasını sağlamak,
 11. Bakım, arızalar ve iyileştirme önerilerini ilgili yönetici veya birime raporlayarak bildirmek,
 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi ile ilgili mevzuatlara uygun şekilde faaliyet göstermek.