Personel
Adı Soyadı İdari Görev   E-Posta Telefon
Öğr. Gör. Dr. Muhammet ÜNAL Başkan V.   muhunal@gazi.edu.tr 202 22 00
Ali TÜMER Şube Müdürü   ali.tumer@gazi.edu.tr 202 22 05
Cem AYHAN Şube Müdürü   cemayhan@gazi.edu.tr 202 22 03

Yazılım ve WEB Programlama Şube Müdürlüğü

Öğr. Gör. Dr. Adem TEKEREK Öğretim Görevlisi   adem@gazi.edu.tr   202 22 46
Öğr. Gör. Dr. Başak GÖK   Öğretim Görevlisi   basakgok@gazi.edu.tr  202 22 54
Öğr. Gör. Dr. Mustafa TANRIVERDİ Öğretim Görevlisi   mustafatanriverdi@gazi.edu.tr 202 22 04
Öğr. Gör. Mevlüt UYSAL Öğretim Görevlisi   mevlutuysal@gazi.edu.tr 202 39 15
Öğr. Gör. Güliz DEMİREL Öğretim Görevlisi   gulizdemirel@gazi.edu.tr 202 22 09
Öğr. Gör. Şermin DEMİR Öğretim Görevlisi   sermindemir@gazi.edu.tr 202 22 10
Metin KARCI VHKİ   metin.karci@gazi.edu.tr 202 38 78
Onur DUYAR Teknisyen   onur.duyar@gazi.edu.tr 202 38 99

Ağ ve Sistem Şube Müdürlüğü

Gülin MAHİROĞLU Tekniker   gulin@gazi.edu.tr 202 22 17
Öğr. Gör. İbrahim AKŞİT Öğretim Görevlisi   iaksit@gazi.edu.tr 202 22 55

Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü

Döne TOSUN Mühendis   done.tosun@gazi.edu.tr 202 22 02
Hüseyin ÇARPAN Bilgisayar İşletmeni   huseyin.carpan@gazi.edu.tr 202 22 12
Onur YALÇIN Teknisyen   onur.yalcin@gazi.edu.tr 202 22 14
Ertan TOKMAK Memur      

Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Murat KARAOĞLU Şef   murat.karaoglu@gazi.edu.tr 202 22 11
Oktay KANMAZ Bilgisayar İşletmeni   okt@gazi.edu.tr 202 22 42
Leyla KAYA Bilgisayar İşletmeni   leyla.kaya@gazi.edu.tr 202 22 00
Aynur KAPLAN VHKİ   kaplan@gazi.edu.tr 202 22 07
Figen GÜLBAŞAR Bilgisayar İşletmeni   figenozcan@gazi.edu.tr 202 22 19
Yergülü BULUT Memur   yergulu.bulut@gazi.edu.tr 202 22 01