Adı Soyadı İdari Görev   E-Posta Telefon
Dr. Muhammet ÜNAL Başkan V.     2022200

Yazılım ve WEB Programlama Şube Müdürlüğü

Dr. Adem TEKEREK Uzman   adem@gazi.edu.tr   2022246
Uzman Mustafa TANRIVERDİ Uzman   mustafatanriverdi@gazi.edu.tr 2022204
Uzman Mevlüt UYSAL Uzman   mevlutuysal@gazi.edu.tr 2023915
Uzman Güliz DEMİREL Uzman   gulizdemirel@gazi.edu.tr 2022209
Uzman Şermin DEMİR Uzman   sermindemir@gazi.edu.tr 2022210
Metin KARCI VHKİ   metin.karci@gazi.edu.tr 2023878

Ağ ve Sistem Şube Müdürlüğü

Gülin MAHİROĞLU Tekniker   gulin@gazi.edu.tr 2022217
Uzman İbrahim AKŞİT Uzman   iaksit@gazi.edu.tr 2022255
Onur DUYAR Teknisyen   onur.duyar@gazi.edu.tr 2023899

Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü

Döne TOSUN Mühendis   done.tosun@gazi.edu.tr 2022202
Hüseyin ÇARPAN Bilgisayar İşletmeni   huseyin.carpan@gazi.edu.tr 2022212
Onur YALÇIN Teknisyen   onur.yalcin@gazi.edu.tr 2022214

Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Ali TÜMER Şube Müdürü   ali.tumer@gazi.edu.tr 2022205
Murat KARAOĞLU Şef   murat.karaoglu@gazi.edu.tr 2022211
Oktay KANMAZ Bilgisayar İşletmeni   okt@gazi.edu.tr 2022242
Leyla KAYA Bilgisayar İşletmeni   leyla.kaya@gazi.edu.tr 2022201
Aynur KAPLAN VHKİ   kaplan@gazi.edu.tr 2022207
Figen GÜLBAŞAR Bilgisayar İşletmeni   figenozcan@gazi.edu.tr 2022219
Ayşe GÜMÜŞCAN Teknisyen   gumuscan@gazi.edu.tr 2022267