Personel - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Personel

BAŞKANLIK

Adı Soyadı Kadro   E-Posta Telefon
Abdülkadir KARABIYIK Başkan    abdulkadir.karabiyik@gazi.edu.tr 202 22 00

Sekreterya

Leyla KAYA Bilgisayar İşletmeni   leyla.kaya@gazi.edu.tr 202 22 00
Yergülü BULUT İşçi   yergulu.bulut@gazi.edu.tr 202 22 01

Yazılım ve Web Programlama Şube Müdürlüğü

Öğr. Gör. Dr. Adem TEKEREK Öğretim Görevlisi   adem@gazi.edu.tr   202 22 46
Öğr. Gör. Dr. Mustafa TANRIVERDİ Öğretim Görevlisi   mustafatanriverdi@gazi.edu.tr 202 22 04
Öğr. Gör. Mevlüt UYSAL Öğretim Görevlisi   mevlutuysal@gazi.edu.tr 202 39 15
Öğr. Gör. Güliz DEMİREL Öğretim Görevlisi   gulizdemirel@gazi.edu.tr 202 22 09
Öğr. Gör. Şermin DEMİR Öğretim Görevlisi   sermindemir@gazi.edu.tr 202 22 10
Metin KARCI Mühendis   metin@gazi.edu.tr 202 38 78
Merter GÜLBAHAR Mühendis   merter@gazi.edu.tr 202 22 67
Onur DUYAR Teknisyen   onur.duyar@gazi.edu.tr 202 38 99

Ağ ve Sistem Şube Müdürlüğü

Öğr. Gör. İbrahim AKŞİT Öğretim Görevlisi   iaksit@gazi.edu.tr 202 22 55
Coşkun DENİZ Sözleşmeli Bilişim Personeli   cdeniz@gazi.edu.tr 202 22 50
Gülin MAHİROĞLU Tekniker   gulin@gazi.edu.tr 202 22 17

Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Teknik İşler Ekibi

Cem AYHAN Şube Müdürü   cemayhan@gazi.edu.tr 202 22 03
Oktay KANMAZ Bilgisayar İşletmeni   okt@gazi.edu.tr 202 22 42
Ömer EKİNCİ Memur   omer.ekinci@gazi.edu.tr 202 22 08

İdari İşler Ekibi

Ali TÜMER Şube Müdürü   ali.tumer@gazi.edu.tr 202 22 05
Öğr. Gör. Dr. Sema GÖKÇE Öğretim Görevlisi   sgokce@gazi.edu.tr   202 39 16
Murat KARAOĞLU Şef   murat.karaoglu@gazi.edu.tr 202 22 11
Aynur KAPLAN VHKİ   kaplan@gazi.edu.tr 202 22 07
Figen GÜLBAŞAR Bilgisayar İşletmeni   figenozcan@gazi.edu.tr 202 22 19
Metin TUNALI Memur   metin.tunali@gazi.edu.tr 202 22 06

Telekomünikasyon Şube Müdürlüğü

Telekomünikasyon Ekibi

Döne TOSUN Mühendis   done.tosun@gazi.edu.tr 202 22 02
Hüseyin ÇARPAN Bilgisayar İşletmeni   huseyin.carpan@gazi.edu.tr 202 22 12
Muhsin ZAİM Teknisyen   muhsin.zaim@gazi.edu.tr 202 22 13
Onur YALÇIN Teknisyen   onur.yalcin@gazi.edu.tr 202 22 14
Ertan TOKMAK Memur   ertan.tokmak@gazi.edu.tr 202 22 13