Personel - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Personel

BAŞKANLIK

Adı Soyadı

Kadro

E-Posta

Telefon

Fax

Abdülkadir KARABIYIK Başkan abdulkadir.karabiyik@gazi.edu.tr - bidb@gazi.edu.tr 202 22 00 (312) 215 46 20

Sekreterya

Bilgisayar İşletmeni Leyla KAYA   leyla.kaya@gazi.edu.tr 202 22 00
Sekreter Yergülü BULUT   yergulu.bulut@gazi.edu.tr 202 22 01

Ağ Yönetim Müdürlüğü

Cem AYHAN Şube Müdürü   202 22 03
Ağ Yönetim Birimi
Tekniker Gülin MAHİROĞLU Birim Sorumlusu   202 22 17
Öğr. Gör. Ömer Faruk ACAR Öğretim Görevlisi    
Metin ÇETİN Bilgisayar Teknikeri    
Telekomünikasyon Birimi
Mühendis Döne TOSUN Birim Sorumlusu   202 22 02
Muhsin ZAİM Teknisyen   202 22 13
Onur YALÇIN Teknisyen   202 22 14
Hüseyin ÇARPAN Bilgisayar İşletmeni   202 22 12
Ertan TOKMAK Memur   202 22 13

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Ali TÜMER Şube Müdürü   202 22 05
EBYS Birimi
Çözümleyici Ekin KUT Birim Sorumlusu   202 26 83 
Sema TAMER Programcı   202 26 89
Ayşegül YETİM Bilgisayar İşletmeni   202 26 84
Asuman KARAARSLAN Bilgisayar İşletmeni   202 26 92 - 202 26 93
Evrak Hizmetleri Birimi
Leyla KAYA Birim Sorumlusu   202 22 00
Aynur KAPLAN VHKİ   202 22 07
Figen GÜLBAŞAR Bilgisayar İşletmeni   202 22 19
Yergülü BULUT Sekreter   202 22 01
İletim Hizmetleri Birimi
Ali TÜMER Sorumlu Şube Müdürü   202 22 05
Mehmet POLAT Bilgisayar Teknikeri     
Bilal ÜNLÜELOĞLU Haberleşme Sistemleri Teknisyeni     
Personel Hizmetleri Birimi
Memur Metin TUNALI Birim Sorumlusu   202 22 06
       
Taşınır Hizmetleri Birimi
Şef Murat KARAOĞLU Birim Sorumlusu   202 22 11
       
Teknik Hizmetler Birimi
Bilgisayar İşletmeni Oktay KANMAZ Birim Sorumlusu   202 22 42
Ömer EKİNCİ Memur   202 22 08

Sistem Yönetimi Müdürlüğü

Öğr. Gör. İbrahim AKŞİT Şube Müdür V.   202 22 55
Bilişim Güvenliği Birimi
Öğr. Gör. İbrahim AKŞİT Birim Sorumlusu   202 22 55
       
Sistem Yönetim Birimi
Coşkun Deniz Birim Sorumlusu   202 22 50
Musa KESKİN Bilgisayar Teknikeri     

Yazılım ve Programlama Müdürlüğü

Öğr. Gör. Dr. Mustafa TANRIVERDİ Şube Müdür V.   202 22 04
Analiz ve Test Birimi
Öğr. Gör. Dr. Sema GÖKÇE Birim Sorumlusu   202 39 16
Onur Duyar  Teknisyen   202 38 99
Veritabanı Birimi
Öğr. Gör. Dr. Adem TEKEREK Birim Sorumlusu   202 22 46
       
Yazılım Birimi
Öğr. Gör. Dr. Mevlüt UYSAL Birim Sorumlusu   202 39 15
Metin KARCI Mühendis   202 38 78
Merter GÜLBAHAR Mühendis   202 22 67
       
Web Hizmetleri Birimi
Öğr. Gör. Şermin DEMİR Birim Sorumlusu   202 22 10
Öğr. Gör. Güliz DEMİREL Öğretim Görevlisi   202 22 09