Personel Hizmetleri Birimi
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

Personel Hizmetleri Birimi

 1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür,
 2. Görev alanı ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve bilgisini güncel tutmak,
 3. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuata göre hareket etmek,
 4.  Personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak,
 5. Terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak,
 6. Akademik ve idari personelin izin işlemlerini, izin gün sayılarını takip eder. İzin formlarını Personel Daire Başkanlığına gönderir. İzin dönüşlerini resmi yazı ile Personel Daire Başkanlığına bildirir,
 7. Göreve atanma, görevde yükselme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek,
 8. Akademik ve idari personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatmalarını yapar. Raporları izin formuna dönüştürerek gerekli kesintilerin yapılması için Personel Dairesi Başkanlığına gönderir,
 9. Personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip etmek,
 10. Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmelerde yazışmaları yapmak,
 11. Doğum, evlenme, ölüm vb. gibi durumlarda personelin özlük haklarını takip etmek,
 12. Göreve başlayan personele ait işe giriş bildirgesi, ayrılanlara ayrılış bildirgesi düzenlemek.