Politikalar ve Yönergeler

Politikalar

⇒ ULAKBİM Kabul Edilebilir Kullanım Politikası
⇒ İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
⇒ Elektronik Posta Hizmetinin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar
⇒ Bilgi Sistemlerinin Güvenliğine İlişkin OECD Rehber İlkeleri - Güvenlik Kültürüne Doğru dokümanı
⇒ Gazi Üniversitesi yerel alan ağında 5651 sayılı kanun uyarınca uyulması gereken kurallar dokümanı
⇒ Gazi Üniversitesi E-posta Sorumluluk Kaydi (Disclaimer)
⇒ Ulusal Bilgi Güvenliği Kapısı
 

Yönerge

⇒ Çalışma Yönergesi
⇒ Sistem Odası Kullanım Yönergesi
⇒ Bilgisayar, Ağ ve Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi
⇒ Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi
⇒ Yeni Parola Sistemi ve Şifre Değiştirme
Haberleşme Yönergesi