Teknik Hizmetler Birimi
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Alt Birim

Teknik Hizmetleri Birimi

  1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.
  2. Tüm birimler ve üniversite personelinin bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale etmek,
  3. Elektronik aygıtların bakım işlemleri ile birlikte bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, büro teknik destek vb. işlemleri ile sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerine bakmak,
  4. Yeni alınan bilgisayar, notebook, yazıcıların da kurulumu yapılmakta ve garanti kapsamı süresince arızaları takip edilmektedir.
  5. Teknik Hizmetler Biriminin ihtiyaç olan teknik malzemeler için ertesi yılın bütçesini hazırlayarak ilgili şubeye iletmektir.