Telekomünikasyon Birimi
 Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Ağ Yönetim Müdürlüğü

Alt Birim

Telekomünikasyon Birimi

 1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.

 2. Tüm telefon bağlantı hatlarının yapılması, iletişimin işlevsel hale getirilmesi,

 3. Telefon santral ve telefon hattı arızalarının giderilerek etkin çalışmasını sağlamak,

 4. Telefon Haberleşme altyapısı için ertesi yılın bütçesini hazırlayarak ilgili şubeye iletmek,

 5. Santral ile ilgili yazışmaları yapmak,

 6. Birime ait arşiv işlemlerini tamamlayıp, kullanılan telefon numaralarının, kullanıcı, hat özelliği gibi bilgilerini tutmak,

 7. Daire Başkanlığımıza bağlı olarak çalışan Üniversitemiz merkez ve yerleşkelerinin santral hizmetleri ile tüm telefon haberleşme ağının bakımı, onarımı ve haberleşmenin aksaksız olarak sürdürülebilirliğini sağlamak, kayıtlarını tutmak, teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda iyileştirme proje ve çalışmaları yapmak,

 8. Üniversitemiz merkez Kampüs ve Yerleşkelerinde bulunan tüm birimlere santral hizmeti vermek,

 9. Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.

 10. Santral sistemleri ile ilgili projelerin teknik şartnamelerini hazırlamak.

 11. Santral sistemleri ile ilgili alımların muayene kabul işlemlerini yapmak