Veritabanı Birimi

 

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Yazılım ve Programlama Müdürlüğü

Alt Birim

Veritabanı Birimi

 1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.
 2. Tüm Veritabanları yönetim, bakım, onarım ve güncelleme işlemlerini yapmak, gerekli loglarını tutmak ve sistemin sürekliliği için gerekli tüm işlemleri yapmak,
 3. Oracle Database yönetimi,
 4. Informix Database yönetimi,
 5. Mysql ve SQL veri tabanları yönetimi,
 6. Windows, Linux veya Unix işletim sistemleri üzerinde yüklenmiş veritabanı güvenliği, iş ve işlemlerini yapmak,
 7. Oracle 10g/11g sistemlerini Linux ortamında RAC ve ASM kullanarak kurma, optimize etme, patch uygulama işlemlerini yapmak,
 8. Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmek,
 9. Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalleştirme işlemlerini yapmak
 10. SQL ve PL/SQL sorgu işlemlerinin yapılması,
 11. Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde Audit ayarlarını düzenleme işlemlerini yapmak,
 12. Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapmak,
 13. Oracle için tahsis edilen disk ortamında nesneler düzeyinde disk optimizasyonları,
 14. Oracle FRA/Redo log yönetimi iş vbe işlemleri yapmak,
 15. Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda,
 16. Oracle Standby Server veya Oracle DataGuard kurulumu, 
 17. Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemleri, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamak ve yürütmek,
 18. Linux düzeyinde Oracle Import/Export,  Data Pump Import/Export ve RMAN scripleri yazmak ve Linux Crontab’a entegre etmek,
 19. Üniversitelerin öğrenci verilerinde girmiş olduğu hatalı verilerin (tarih, referans kodlar...) script yazılarak düzeltilmesi ve raporlamaya hazır duruma getirilmesi,
 20. Veritabanına aktarılmış hatalı verilerin script yazılarak bulunması ve bunların düzeltilmesi,
 21. Veri tabanlarının Ağ ve veri güvenliği nin sağlanaması, Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek iş ve işlemlerini yapmak,
 22. Veritabanı yönetimi sistemleri işleriyle ilgili gelişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre tanımlanmış diğer iş ve işlemleri yapmak.