Web Hizmetleri Birimi
Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Yazılım ve Programlama Müdürlüğü

Alt Birim

Web Hizmetleri Birimi

  1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.
  2. Gazi Üniversitesi ve birimlerin web sayfalarını tasarlamak, tasarlanan web sayfalarının takibini yapmak,
  3. İçerik Yönetim Sistemi’nde talep edilen birimlere alan adı ve web sayfaları oluşturmak,
  4. Gazi Üniversitesi ve birimlerin web sayfalarına, duyurular, haberler ve güncel dosyaların aktarılmasını sağlayarak, iletişim ve bilgilendirme işlevini yerine getirmek,
  5. Birimlerden gelen taleplere göre tasarlanan web sayfalarını güncellenmesi, web sayfasındaki bağlantıların ve sayfaların sürekli kontrol edilerek, güncelliklerinin korunması, güncelliğini kaybetmiş veya bağlantısı kesilmişlerin yayından kaldırılması,
  6. Akademik ve idari birimlere verilen web sayfaları için içerik sorumlusu tanımlamak, şifreleme işlemlerini yapmak ve bu içerik sorumlularına hizmet içi eğitim vermek,
  7. Rektörlük ve birimlerin kontrolünde bulunan web sayfalarının yürütülmesinde birim İçerik Yönetim Sistemi sorumlularına teknik destek vermek,
  8. Akademik ve idari personellere İnteraktif servis modülleri hazırlamak ve bu servislerin kullanımı hakkında eğitim vermek.