Yazılım Birimi

Görev Tanımı Formu

Üst Birim

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Birim

Yazılım ve Programlama Müdürlüğü

Alt Birim

Yazılım Birimi

 1. Bağlı olduğu müdürlüğün temel yetki, görev ve sorumlulukları kapsamında görevini yürütür.
 2. Üniversitemizce kullanılan otomasyon sistemlerinin geliştirilmesini sağlamak ve koordine etmek,
 3. Yazılım alımlarında teknik destek vermek,
 4. Geliştirilen yazılım sistemlerinin güvenlik gereksinimlerini takip etmek, erişim kayıtlarını tutmak, verilerin yedeklerini almak veya koordine etmek,
 5. Kurum için gerekli olan yeni yazılımların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 6. Tüm yazılım sistemlerinde kullanmak üzere kullanıcı yetkilendirme alt yapısını güncel tutmak,
 7. Geliştirilen yazılımların veri tabanı güvenliğini ve yedeklenmesini sağlamak veya koordine etmek,
 8. Yazılımla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak,
 9. Yazılımla ilgili sistem ihtiyaçlarını anlamak,
 10. Yazılımda ihtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek,
 11. Tasarım dokümanlarını hazırlamak,
 12. Analiz ve tasarım dokümanını anlamak ve uygulamak,
 13. Uygulama için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek,
 14. Akış şeması, analiz ve tasarım dokümanlarını anlamak ve uygulamak,
 15. Uygulama için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek, tüm değişikliklerini ilgili dokümantasyonda güncellemek,
 16. Sorumlu olduğu yazılımları test etmek,
 17. Yazılıma ait gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.