Tarihçe

Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (GÜBİDB), 1987 yılında faaliyetine başlamış, 1993 yılında Türkiye'de ilk İnternet bağlantısı gerçekleştiren üniversiteler arasına girmiştir (ODTÜ, Bilkent ve Gazi). Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı genelde çözümlerini açık kod ile üretilen projeler (Open Source Projects) ile çözmektedir. Kullanılan tüm sunucu yazılımları bu yöntem ile sadece donanım maliyeti verilerek kullanılabilmektedir.

Başkanlık çalışmalarını, Gazi Üniversitesi'ni iyi yönetilen bir e-üniversite haline getirecek projeler üretmek üzere planlamaktadır. Yapılan çalışmaların tamamı merkezi bilgi sistemine eklenerek e-üniversite projesi genişletilmektedir. Başkanlık en güncel teknolojileri takip ederek tüm öğrenci ve personelimize eğitim ve akademik çalışmalarında optimum yarar sağlayacak şekilde planlanan hizmetleri sunmakla yükümlüdür. Yaklaşık 43000 öğrenci ve 9.000 personele en son bilişim teknolojilerini kullanarak çağdaş hizmet vermeye gayret etmekte, üniversite öğrenci ve personeli ile tüm birimlere e-posta, web, kütüphane erişimi, mobil erişim, sunucu, yazılım, teknik servis ve ofis hizmetleri sunmaktadır.