Announcements
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Sonuçları
1 June 2021 | 16:10

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere 26.04.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ilanına başvuru yapan ve başvurusu kabul edilen adaylara 26.05.2021 tarihinde yapılan sözlü/uygulamalı sınava ait sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylara arşiv araştırması yapılacak olup söz konusu araştırma sonucunun olumlu sonuçlanmasına müteakip olarak en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (onbeş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

Not-1: Söz konusu sınav sonucunda oluşan puanlar, toplam 5 kişiden oluşan mülakat komisyonunun her bir üyesinin ayrı ayrı vermiş olduğu puanların toplamının, aritmetik ortalaması (toplam puan/5) alınarak elde edilmiştir.

Not-2: İlgili sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılmıştır.

Ağ Uzmanı

Sistem Uzmanı