Görev Tanımları
Ağ Yönetim Müdürlüğü
Ağ Yönetim Birimi
Telekomünikasyon Birimi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
EBYS Birimi
Evrak Hizmetleri Birimi
İletim Hizmetleri Birimi
Personel Hizmetleri Birimi
Taşınır Hizmetleri Birimi
Teknik Hizmetler Birimi
Sistem Yönetimi Müdürlüğü
Bilişim Güvenliği Birimi
Sistem Yönetim Birimi
Yazılım ve Programlama Müdürlüğü
Analiz ve Test Birimi
Veritabanı Birimi
Yazılım Birimi
Web Hizmetleri Birimi